آموزش مهارت طراح گرافیک رایانه‌ای (کد استاندارد: 66/51 - 1)


 • ناشر: ادبستان
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۸۷

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۴۴۰
 • شابک: ۹۶۴-۸۴۵۹-۱۰-X-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۶.۶
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۵۰۰۰۰

دختران