مقدمه‌ای بر نظریه زبانها و ماشینها


 • ناشر: ناقوس
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۸۷

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۳۶۸
 • شابک: ۹۶۴-۶۷۵۹-۷۴-۲-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۵۱۱.۳
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۴۸۰۰۰

دختران