آموزش تصویری Word 2003


 • ناشر: عابد
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۸۵

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۲۴۰
 • شابک: ۹۶۴-۳۶۴-۴۷۹-۰-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۵.۵۲
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۳۵۰۰۰

دختران