آموزش نرم‌افزار چندرسانه‌ای Authorware  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۴۳۲
 • شابک: ۹۶۴-۳۵۴-۶۲۰-۹-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۶.۷
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۱۸۵۰۰۰

دختران