تشریح کامل مسایل معماری سیستمهای کامپیوتر موریس مانو: حل - آموزش - سوالات امتحانی


 • ناشر: اسحاق
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۷۹

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۱۴۴
 • شابک: ۹۶۴-۶۷۴۷-۰۹-۴-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۴.۲۲
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۷۰۰۰

دختران