آشنایی با WEB و آموزش HTML  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۲۴۸
 • شابک: ۹۶۴-۶۲۶۴-۲۹-۸-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۴.۶۷
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۱۰۰۰۰

خلاصه :

در این کتاب، طی دو بخش، اطلاعاتی در زمینه اینترنت و زبان نشانه‌گذاری متن HTMLفراهم آمده است .در بخش نخست، قابلیت‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط با وب، تاریخچه و مرورگرهای مختلف وب بررسی می‌شود .علاوه بر آن، زبان نشانه‌گذاری HTMLمعرفی می‌گردد .بخش دوم با عنوان ((آموزش ((HTMLشامل این مباحث است : ((آشنایی با ((HTML، ((مرجع دستورات ((HTML، ((ریزه‌کاری‌های ((HTMLو ((جدول رنگ‌ها)) .

دختران