آموزش کامپیوتر برای نوجوانان: Corel Draw  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۷۲
 • شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۱۱۸-۵
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۶.۶۸۶
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۳۵۰۰۰

دختران