آموزش کامپیوتر برای نوجوانان: برنامه‌ی Excel  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۷۶
 • شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۷۸۱-۳
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۵.۵۴
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۶۰۰۰۰

دختران